Viktig information

För löpande information om föreningen och ditt boende hänvisar vi dig som är boende i Brf Ågläntan till: https://varbrf.sbc.se

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta styrelsen