Viktig information angående ekonomisk förvaltning

Viktig information till Bostadsrättshavare i Brf Ågläntan i Kungsbacka Förvaltning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum är ett av landets ledande företag inom bostadsrättsförvaltning. Vi är en helhetsförvaltare och kan bistå styrelsen inom ekonomi, fastighetsförvaltning/projektledning och juridik kopplat till bostadsrättsföreningen. På uppdrag av styrelsen för Brf Läs mer…

Protokoll från Årstämman 2017

Årsstämma Brf Ågläntan 2017 Datum: 20170503 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Stämman öppnades Jesper Johansson valdes till ordförande, Erik Gustavsson valdes till mötessekreterare. Röstlängd upprättades och godkändes. Stefan Carlsson valdes som justerare. Revisionsberättelse och årsredovisning gicks igenom och godkändes. Balans och Läs mer…