Soprum och avfallshantering

I föreningen har vi två soprum, bägge placerade i fastigheten Västergatan 19. Se skiss.

I det lilla soprummet finns kärl för hushållssopor samt returglas. I det stora soprummet finns kärl för hushållssopor, returglas, wellpapp, metallförpackningar, pappersåtervinning och plastförpackningar. Övriga fraktioner som ej får slängas i soprummet, till exempel, men ej begränsat till: virke, hemelektronik, färg, lysrör, cyklar och kylskåp tas till närmaste kommunal återvinningscentral.

Till alla lägenheter hör ett återvinningskort. Finns ej ett sådant kort, kontakta styrelsen. Kortet hör till lägenheten och överlämnas till nästa boende vid flytt.

Det är viktigt att vi som är boende i föreningen håller ordning i soprum. Att slänga skräp som ej hör hemma där ökar föreningens, och därmed allas våra kostnader. Genom att hålla ordning och sortera korrekt håller vi nere föreningens kostnader för sophantering till ett minimum.Ökade kostnader kommer istället leda till ökade avgifter.