Ordningsregler

ORDNINGSREGLER FÖR BRF ÅGLÄNTAN

2016-08-09

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Ta del av föreningens stadgar där mycket av detta finns reglerat.

Det är även upp till varje medlem att arbeta för att Brf ÅGLÄNTAN har bästa möjliga rykte. Ett dåligt rykte sprids fort, vilket kan göra att värdet på lägenheterna sjunker.

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning. (Bostadsrättslagen, 7 kap § 9.)

Har Du frågor

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Störningar

För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trappa, hiss, loftgångar och innergård.

Några exempel på vad lagen menar:
a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att prata mycket högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrument eller ha TV:n på alltför högt.
b) Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappa eller loftgång på grund av besökare till lägenheten.
c) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa mellan 22:00-07:00 vardagar samt söndag . Fredag och lördag samt helgaftnar gäller 23.00–08.00.

Rökning

Rökning är absolut förbjudet i loftgångarna och trapphusen. Rökare hänvisar till innergården. Fimpar tas självklart upp och slängs i egen soptunna.

Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Undantag vid åverkan se ordningsregler nedan under rubrik Skadegörelse .
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötarfirman, enligt anslag på entrétavlan, eller någon i styrelsen.

Om säkerhet

a) Dörr till trapphus skall alltid vara stängd och låst. Gäller även miljörum.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheterna.
c) Var försiktig med eld. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.
e) Meddela grannar eller styrelsen om du under en längre tid är borta från din lägenhet.
f) Om du tappar nyckel meddelas fastighetsskötaren.

Skadegörelse

Bostadsrättsföreningens medlemmar är personligen betalningsansvariga för sig och sina besökare i händelse av skadegörelse. Meddela kontaktperson i styrelsen.

Om tillsyn av lägenheten

Din lägenhet måste ha regelbunden tillsyn även när du är bortrest. Kranpackningar och rör kan brista och ställa till stor skada både i din och andra lägenheter. Vattenlås torkar också ut och ger avloppsstank om dessa inte fylls med vatten regelbundet. Be någon titta till lägenheten, under inga omständigheter får lägenheten lämnas utan tillsyn i månadslånga perioder.
Det är allas ansvar att meddela styrelsen eller fastighetsskötaren om något i huset är trasigt.

Raketer/smällare

Det är förbjudet att avfyra raketer/smällare från balkong, loftgång eller innergård.

Grillning på balkonger/uteplats

Grillning på uteplats eller balkong är endast tillåten med el-grill. Visa hänsyn till dina grannar när du grillar.

Husdjur

Hundar och katter får inte vistas lösa i fastighetens gemensamma utrymmen, enligt lagen om koppeltvång. Rastning av hundar och katter på innergården är förbjudet. Om ”olyckan” är framme tas exkrementerna upp omedelbart.

Förändringar invändigt och utvändigt

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång.
Yttre förändringar som påverkar fasadens utseende, te x uppsättande av markis kräver styrelsens godkännande.

Miljörummet

Föreningen källsorterar avfallet. Markerade kärl finns placerade i soprummet. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn. Övrigt avfall hänvisas till t ex Klovsten.

Övrigt

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.