Kallelse till extra stämma

Kallelse till extra stämma

När: söndagen 25 november, kl. 10.30
Var: Västergatan 19, vån 1
Vi vill härmed kalla till extrastämma för bostadsrättsföreningen Ågläntan. Vi hoppas att du vill göra din röst hörd och samtidigt få en möjlighet att träffa grannar och styrelsen.

Dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Röstlängd upprättas och godkänns.
4. Val av justerare.
5. Förslag från styrelsen att bygga om nuvarande lokal till lägenhet för försäljning*
6. Valberedning*
7. Information om förändring gällande ekonomisk och teknisk förvaltning 2019.
8. Mötet avslutas.

* Ärendebeskrivning för punkt 5-6 enligt bifogat.

Har du inte möjlighet att själv närvara, så kan du skicka ombud, då behövs en skriftlig, daterad och påskriven fullmakt. Ett ombud får endast företräda 1 medlem. 1 röst/lägenhet gäller.

Välkomna!
//Styrelsen

ps. vi kommer avsluta med en liten utlottning

Ärendebeskrivning punkt 5 och 6

5) Förslag från styrelsen att bygga om nuvarande lokal till lägenhet för försäljning

Styrelsen lägger fram som förslag att i egen regi bygga om nuvarande lokal på Västergatan 19, till bostad 1 rok á ca 50 kvm och därefter lägga ut till försäljning.
Vårt förslag grundar sig på:
konsultuppdrag: med förfrågningsunderlag, upphandling, kontroll och byggledning á 92kkr
+ ombyggnation ca 600 kkr
+ försäljningspris: 1400-2000 kkr = 700-1300 kkr intäkt till föreningen.
Intäkt vid uthyrning som lokal (om hyresgäst finns) ca 80 kkr/år.
Skulle förslaget bifallas innebär det att våra andelstal i föreningen räknas om när bostaden är klar till försäljning.

6) Valberedning

Vid årsstämman fick styrelsen i uppdrag att utse en valberedning innan nästa ordinarie stämma. Detta känns aktuellt och viktigt då vi i dagsläget har en styrelsemedlem som har
flyttat och dålig uppslutning på tidigare årsstämmor. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter och högst 5 styrelsesuppleanter. I dagsläget är vi 4 styrelseledamöter och 1 styrelsesuppleant.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *