Mötesprotokoll årsstämma 2018

Mötesprotokoll årsstämma 2018

Plats: Anhörigcenter, Västergatan 23.

Tid: 2018 05 14 kl 19:00

 

 1. Stämman  öppnas.
 2. Val  av mötesordförande  och mötessekreterare.
  1. Eric Eldholm utses till ordförande, Erik Gustavsson är sekreterare
 3. Röstlängd  upprättas och  godkänns.
  1. Röstlängd upprättades, se bilaga 1
 4. Val  av justerare.
  1. Stefan Karlsson utsågs till justerare
 5. Var mötet utlyst i god tid i förväg
  1. Årsstämman fann att mötet utlysts i god tid.
 6. Genomgång  av revisionsberättelse  och årsredovisning.
  1. Revisionsberättelse och årsredovisning presenterades för årsstämman. (bilaga 2)
 7. Fastställelse  av balans och  resultaträkning.
  1. Balans och resultaträkning gicks igenom. Frågan kom upp huruvida 100 kkr per år räcker för fonden för yttre underhåll. Styrelsen svarade att det är det som står i den ekonomiska planen.
  2. Balans och resultaträkningen fastställdes av årsstämman (bilaga 2).
 8. Disposition  av resultatet.
  1. Föreningen har gjort ett negativt resultat, detta balanseras i ny räkning.
 9. Fråga  om ansvarsfrihet  för styrelsen.
  1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 10. Arvoden  till styrelse  och revisorer.
  1. Ersättningen på ett basbelopp fastställdes.
 11. Val  av styrelse.
  1. Lennart Grenestedt valdes in som suppleant på 1 år, Heli Karvonen och Eric Eldholm valdes in i styrelsen som ledamöter på 2 år.
 12. Val  av revisorer  och revisorsuppleanter.
  1. nuvarande revisor kvarstår.
 13. Diskussioner  och mötet avslutande.
  1. Lennart föreslår att en valberedning tillsätts
   1. Styrelsen ges i uppdrag att ta fram en valberedning innan nästa årsmöte
  2. Hissen västergatan 19 fungerar inte.
   1. Stefan Karlsson kontaktar förvaltningsbolaget.
  3. Trapphuset i Västergatan 19 lyser konstant.
   1. Stefan Karlsson pratar med förvaltningsbolaget om att sätta upp en rörelsedetektor eller annan lösning.
  4. Markiser på fasaden Västergatan 19
   1. Får ej sättas upp pga kulturminnesskyddad fastighet.
   2. Resterande fastigheter – boende måste kolla med styrelsen innan markis sätts upp.
  5. Matlukt i Västergatan 23
   1. Fortfarande ett problem. Undersökning pågår.
  6. Finns det något TV-utbud i föreningen
   1. Föreningen har ett basutbud hos ComHem
  7. Brandlarm, branddetektorer frånkopplade på Västergatan 23.
   1. Dessa har varit frånkopplade sedan innan fastigheten blev i föreningens ägo. De kopplades på igen när brandskåpet renoverades. Detta ledde till en mängd kostsamma falsklarm. Därför är de nu frånkopplade tills dess de är reparerade/utbytta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *