Kallelse till årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma 2018

Nu  är det  dags för  föreningsstämma  för bostadsrättsföreningen  Ågläntan. Vill du göra din  röst hörd, träffa styrelsen eller  anmäla ditt intresse för styrelsearbete,  då är du hjärtligt välkommen till föreningsstämman!

Årets årsstämma är den 14 maj. Vi träffas på Anhörigcenter på Västergatan 23 kl 19.00.

Dagordning

 1. Stämman  öppnas.
 2. Val  av mötesordförande  och mötessekreterare.
 3. Röstlängd  upprättas och  godkänns.
 4. Val  av justerare.
 5. Genomgång  av revisionsberättelse  och årsredovisning.
 6. Fastställelse  av balans och  resultaträkning.
 7. Disposition  av resultatet.
 8. Fråga  om ansvarsfrihet  för styrelsen.
 9. Arvoden  till styrelse  och revisorer.
 10. Val  av styrelse.
 11. Val  av revisorer  och revisorsuppleanter.
 12. Diskussioner  och mötet avslutande.

Mvh
Styrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *