Protokoll från Årstämman 2017

Årsstämma Brf Ågläntan 2017 Datum: 20170503 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Stämman öppnades Jesper Johansson valdes till ordförande, Erik Gustavsson valdes till mötessekreterare. Röstlängd upprättades och godkändes. Stefan Carlsson valdes som justerare. Revisionsberättelse och årsredovisning gicks igenom och godkändes. Balans och Läs mer…